24 மார்ச் 2018

17 மார்ச் 2018

மீசை வைத்த புத்தர்      ஆய்வு.

      இன்று ஆய்வு என்பது பெரும்பாலும், நூல்களுக்கு உள்ளேயே சுருங்கிவிட்டது.

      ஆய்வியல் நிறைஞர் ( எம்.ஃபில்.,) ஆய்வாகட்டும், முனைவர் பட்ட (டாக்டர்) ஆய்வாகட்டும், இலக்கியம், தத்துவம், கதை, சிறுகதை, நாவல் என நூல்களின் பக்கங்களை ஆய்வு செய்வதிலேயே நிறைவு பெற்றுவிடுகிறது.

     ஆய்விற்காக நூல்களைத் தாண்டி, களத்தில் இறங்குவோர் வெகு சிலரே.

     அந்த வெகு சிலரில் இவர் முக்கியமானவர்.

10 மார்ச் 2018

வேண்டாம் சினிமா

வானோங்கி நிற்குது பார் தோழா
     வாழ்வைப் பணயம் வைத்தோம்
உண்மை உணர்வாரில்லை தோழா
     உழைப்பை மதிப்பாரில்லை
பாவிகள் வாழுகின்றார் தோழா
     பாட்டாளி மாளுகின்றார்
ஆவி துடிக்குதடா தோழா
     ஆத்திரம் பொங்குதடா

பெரும் பெரும் மாளிகைகளைக் கட்டியும், வானூர்தி செய்தும், கழனி உழுதும், உழைக்கும் தொழிலாளர் வர்க்கம், அதன் பலனை அனுபவிக்க இயலாமல், மூன்று வேளை உணவிற்கும் வழியின்றி மாளும் அவலத்தைக் கவிஞரின் வரிகளில் வாசிக்கும் பொழுதே, நமக்கும் ஆத்திரம் பொங்குகிறதல்லவா?

03 மார்ச் 2018

வெட்டிக்காடு
      ஆண்டு 2017.

      அக்டோபர் மாதம் 25 ஆம் நாள்.

      மாலை நேரம்.

      ஆற்றின் கரைதனில் நின்றுகொண்டிருக்கிறோம்.

       நானும், நண்பர் திரு கா.பால்ராஜ் அவர்களும்.

       புது ஆறு என்றழைக்கப்படும், கல்லணைக் கால்வாயின் கரையில் நின்று கொண்டிருக்கிறோம்.

23 பிப்ரவரி 2018

வாசிக்கப் பிறந்தவர்
நதி ஓடிக் கொண்டேயிருக்கும்
யாமத்து நிலா பனி பொழியும்
வைகறை விடியும்
இளம் கதிர்கள் கதகதப்பாக்கும்
கோடி மகரந்தப் பூக்களில்
தெள்ளிய தேன் குவியல் உண்டு.
தேவையும், தேடலும் இருந்தால்
யாவையும் சாத்தியமாகும்.

     தேடல்.

      வாழ்வில் முன்னேறத் துடிக்கும் ஒவ்வொருவர், உள்ளத்திலும், பெருங் கனலாய், கனன்று கொண்டிருக்க வேண்டிய உணர்வு, தேடல்.

     இவரைப் பொறுத்தவரைத் தேடலே, இவரது வாழ்வாகிப் போனது.